Home > Wiki > tegemoetkoming studiekosten en basisbeurs

tegemoetkoming studiekosten en basisbeurs

Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in het Voortgezet Onderwijs kan de overheid, afhankelijk van het inkomen van de ouders, een bijdrage verstrekken in: de studiekosten (bijvoorbeeld boeken en lesgeld), de reiskosten en extra kosten als de kinderen niet thuis wonen. Formulieren en brochures zijn op school te krijgen. Als in het afgelopen jaar al gebruik gemaakt werd van deze tegemoetkoming, hoeft geen nieuw aanvraag-formulier ingezonden te worden.
Leerlingen vanaf 18 jaar ontvangen de basisbeurs. Ook hierover zijn brochures en formulieren op school verkrijgbaar.
  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein