Home > Wiki > stichting leergeld Apeldoorn

stichting leergeld Apeldoorn

In Apeldoorn bestaat de Stichting Leergeld Apeldoorn. Deze stichting zorgt ervoor dat ook leerlingen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, meekunnen met schoolexcursies en andere buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, etc.)

De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

U kunt een afspraak maken door te bellen naar (06) 12 67 51 59 of door een e-mail te sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl

 

Puffiusfonds en het Fonds Koninklijke HBS Prins Hendrik der Nederlanden
De school beschikt over een in omvang beperkt legaat waarover de rector beslissingsbevoegdheid bezit. Doel van het fonds is gelden te gebruiken voor het verlenen van financiële steun aan  leerlingen van de school bij deelname aan excursie en extra activiteiten. Deze bijdrage kan worden verleend als de kosten de draagkracht van de ouders/verzorgers te boven gaat.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein