Home > Wiki > organisatie

organisatie

KSG  is een eigentijdse school. Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Mede daarom is de KSG opgedeeld in verschillende afdelingen:

  • mavo
  • havo onderbouw/up2havo
  • havo bovenbouw
  • vwo
  • tweetalig vwo

Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en groep mentoren. Binnen dit mentorenteam wordt regelmatig overleg gevoerd over de begeleiding van onze leerlingen.

Voor contact met school is de mentor het eerste aanspreekpunt. U kunt hem/haar telefonisch bereiken via school op telefoonnummer (055) 521 26 55.

Telefonisch is de school van 7.45 tot 16.00 uur te bereiken. Per e-mail zijn medewerkers als volgt te bereiken: [voorletter].[ achternaam]@ksg-apeldoorn.nl

Schoolleiding
Dhr. J. Kooi, rector ad interim

Afdelingsleiders
Dhr. Q.E.R. Gerritse, mavo

Mw. B.D. Wilde Lopez, havo en up2havo onderbouw
MEd

Mw. M.  Vis en dhr. O. de Jong, havo bovenbouw

Dhr. R.F. de Waard, vwo

Dhr. J. Lamberts, tweetalig vwo
Master of Arts
Master Management of Education

Secretariaat schoolleiding
Mw. J. Potgieter

Roosterzaken/organisatie
Mw. A. Baas

Decaan
Mw. A. Keuning

Ondersteuningscoördinator
Mw. M. Spiegelenberg-Luipe

Leermiddelenfonds
Mw. H.J.M. Vlemmings

Schoolbestuur
Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO)
Dhr. drs. A. Kastelein, bestuursvoorzitter a.i.
Postbus 20017
7302HA Apeldoorn
(055) 5393856
secretariaat@avoo.nl
www.avoo.nl

Rijksinspectiekantoor Zwolle
Mw. Drs. H. Pinkster, inspecteur
Mw. J.Ch. Adolfsen, vertrouwensinspecteur
Hanzelaan 310
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
Telefoon 1400 (gratis)

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein