Home > Wiki > onderwijskwaliteit

onderwijskwaliteit

Op de KSG hechten we veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen we verbeterpunten vast. Een keer per twee jaar meten we de tevredenheid bij ouders, leerlingen en personeel. Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit onderzoekt de inspectie de kwaliteit van ons onderwijs en rapporteert daarover. Een overzicht van de resultaten vindt u op de website van de inspectie en op ‘scholenopdekaart’.

 

 

Het Europees Platform visiteert elke vijf jaar de tweetalige afdelingen overal in Nederland. Ook hier vindt dus door externen extra controle van de kwaliteit plaats. In 2012 heeft de visitatie van ons tweetalig vwo een zeer positief beeld opgeleverd. We behoren tot de vijf beste tweetalige afdelingen van Nederland.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein