Home > Wiki > ondersteuningsteam

ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en externe betrokkenen bij de school zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Jeugdzorg. Dit team overlegt regelmatig over de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zo nodig maakt dit ondersteuningsteam gebruik van de Verwijsindex en/of overleggen zij met ouders over mogelijke inzet van deskundige hulp van buiten de school.
  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein