Home > Wiki > klachtenregeling

klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. De dagelijkse gang van zaken, maar ook over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen.

Soms lukt het niet een oplossing binnen de school te vinden. Er is dan de mogelijkheid een klacht in te dienen op basis van de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling.

U kunt de regeling hier downloaden.

De klacht wordt behandeld door het bestuur of door een externe klachtencommissie. In principe wordt er altijd eerst binnen de school gezocht naar een oplossing. De klager kan zich eerst melden bij de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon gaat na of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Hij/Zij kan de klager in overweging geven, afhankelijk van de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of aangifte te doen bij politie/justitie. De vertrouwenspersoon kan daarin ook begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Het zou kunnen dat de klager geen contact wil opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de KSG, omdat die werkzaam is op school. De klager kan zich dan melden bij een externe vertrouwenspersoon. De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de contactpersoon. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als hij/zij denkt dat dit tot een oplossing kan leiden.

Interne vertrouwenspersonen op de KSG
Mw. J. Pampiermole
J.Pampiermole@ksg-apeldoorn.nl
(055) 521 26 55

Dhr. M.J.M. Nass
M.Nass@ksg-apeldoorn.nl
(055) 521 26 55

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. B.J. Aalbers
Directielid RSG N.O.-Veluwe
(057) 861 20 94

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein