Home > Wiki > in en om de school

in en om de school

 • Alleen als de leerling in het bezit is van een ‘rokerspas’ mag er vanaf klas 3 gerookt worden op een speciaal aangewezen plek.
 • Drugsgebruik, drugsbezit, drugshandel en wapenbezit zijn verboden.
 • Het is niet toegestaan in een leslokaal of de mediatheek te eten.
 • Kauwgom is in en rond de hele school verboden.
 • Schoolfeesten zijn alcoholvrij.
 • Leerlingen hebben bij toerbeurt corvee.
 • Fietsen moeten in de rijwielstalling geplaatst worden.
 • Het dragen van buitenkleding of petten is niet toegestaan in het leslokaal.
 • Gymspullen mogen niet aan de kapstok blijven hangen.
 • De school behoudt zich het recht voor om schooltassen en kluisjes met hun inhoud te inspecteren wanneer dit naar het oordeel van de schoolleiding nodig is. Uiteraard gebeurt dit alleen in bijzondere gevallen.
 • De regels over het gebruik van mobiele telefoons en dergelijke staan op het webportaal.

 

Schoolpasje, betalen en ID-kaart

Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een pasje dat door de school wordt verstrekt. Dit schoolpasje kan ook gebruikt worden om te printen en te kopiëren. Leerlingen kunnen hun tegoed hiervoor op eigen kosten laten opwaarderen.

M.i.v. schooljaar 2017-2018 is het pasje tevens geldig als pasje voor de Coda bibliotheek. Leerlingen kunnen gratis met hun schoolpasje bij de Coda boeken lenen.

 

 

 

 

Leerlingen kunnen bij de automaten alleen contant betalen.
We gaan ervan uit dat alle leerlingen, gezien het internationale karakter van de school en de daarmee samenhangende buitenlandse reizen, in het bezit zijn van een ID-kaart.

 • tto-logo
 • ep-nuffic-logo
 • vignet-gezonde-school
 • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein