Home > Wiki > dyslexiebegeleiding

dyslexiebegeleiding

Wanneer het vermoeden ontstaat dat een leerling dyslectisch is, zal deze eerst hulplessen spelling en begrijpend lezen aangeboden krijgen.
Indien deze hulplessen niet afdoende zijn om de problemen op te lossen, wordt een traject ingezet. Tijdens dit traject wordt een leerling getest op taalvaardigheid volgens het protocol Dyslexie VO (2006). Deze screening bestaat uit een dictee, een tempotoets voor stillezen en een begrijpend lezen toets.

Mocht uit deze testen blijken dat er vermoedelijk sprake is van dyslexie dan kan via de mentor een officiële dyslexietest aangevraagd worden. Hieraan zijn kosten verbonden.

Voor ouders van dyslectische leerlingen in de brugklas is een aparte voorlichtingsavond

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein