Home > Wiki > cijfers online

cijfers online

Ouders kunnen de resultaten van hun kind volgen via SOMtoday op het webportaal voor ouders. Tijdens de ouderavonden aan het begin van het jaar geven we ouders uitleg over het gebruik daarvan. Ook alle lesprogramma’s staan op onze elektronische leeromgeving, It´s learning, toegankelijk via het webportaal.

Rapportcijfers

Elk jaar krijgen leerlingen drie rapporten. We stellen de cijfers van het eerste en tweede rapport vast op één decimaal zonder rekening te houden met tweede en volgende decimalen. Het eindrapport is het gewogen gemiddelde van alle in het schooljaar behaalde cijfers. Het eindcijfer wordt ook vastgesteld op één decimaal en daarna afgerond op een heel cijfer.

6,4 (of lager) is een 6 als eindcijfer
7,5 (of hoger) is een 8 als eindcijfer

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein