Home > Wiki > aanwezigheid

aanwezigheid

  • Leerlingen moeten bij het begin van elke les op tijd in het klaslokaal aanwezig zijn.
  • Als een leerling te laat is, moet hij/zij een briefje halen bij de receptie om tot de les toegelaten te worden.
  • Tegen leerlingen die meer dan een half uur te laat komen, kunnen andere maatregelen genomen worden. Dat geldt ook als leerlingen zeer regelmatig te laat zijn.
  • Absentie is afwezigheid tijdens één of meerdere lesuren of gedeelten hiervan.
  • Absentie is alleen toegestaan met toestemming van de afdelingsleider.
  • Wie uit de les gestuurd is, meldt zich onmiddellijk bij de conciërge of op de Molleruslaan 32 bij de mediathecaris. Na registratie krijgt de leerling een taak. De verwijderde leerling moet zich na afloop van dat lesuur weer bij de docent melden om de afhandeling te bespreken. De mentor of afdelingsleider kan de leerling bij zich roepen om verder over de gebeurtenissen te praten.
  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein