Home > tweetalig havo en vwo (tto)

tweetalig havo en vwo (tto)

Oud-leerlingen noemen als grootste voordelen van TTO:

  • Uitstekend in Engels: levert veel voordeel op bij de  vervolgopleiding en toekomstige baan.
  • Internationale ervaringen, ten minste een keer op uitwisseling en een internationale stage, dit vormt je.
  • Wennen aan een studentenstad, omgaan met nieuwe mensen gaat je gemakkelijk af.
  • Gewend om grenzen te verleggen en om te gaan met mensen van verschillende achtergronden.

How to become a global citizen?
Je wilt wereldburger worden, gaat een uitdaging graag aan en je wilt Engels leren spreken alsof het je eigen taal is? Dan is tweetalig onderwijs (tto) iets voor jou. Vanaf schooljaar 2020-2021 kun je ook tweetalig havo volgen op de KSG!

In de onderbouw van de tweetalige havo of vwo krijg je minimaal de helft van de lessen in het Engels. De docent spreekt Engels, maar je spreekt ook Engels met je klasgenoten. Als je tweetalig onderwijs volgt, hoef je niet heel goed te zijn in Engels. Maar je moet wel heel goed willen worden. Bovendien krijg je niet alleen Engels op een hoog niveau, waardoor je een Cambridge certificaat én een internationaal erkend IB diploma haalt, maar je wordt veel breder gevormd. De persoonsvorming en culturele vorming zijn minstens zo belangrijk als het behalen van een hoog niveau Engels. Doordat er vanaf de brugklas al heel veel geoefend wordt met het presenteren van jezelf en je ideeën, leer je snel hoe je je mening goed over kunt brengen. Dit presenteren gebeurt zowel mondeling als schriftelijk en wordt per jaar natuurlijk steeds wat uitgediept. Daarnaast ga je natuurlijk heel vaak op reis! Bijna iedere klas ga je wel naar het buitenland met je klasgenoten! Hierdoor voel je je heel snel op je gemak in andere omgevingen.

Certificaten
Aan het einde van de derde klas neem je deel aan een Cambridge Examen, dat is een officiel, examen, dat jouw “General British English” toetst. Met een Cambridge-examen op zak, heb je een diploma dat wereldwijd op waarde wordt geschat.
Aan het einde van de onderbouw krijg je het junior tto certificaat. Uiteindelijk behaal je het reguliere havo of vwo-diploma en het seniorcertificaat en als afsluiting van een tweejarig IB programma haal je op de havo het English B certificaat en op het vwo het English Language and Literature certificaat van het International Baccalaureate.

Om je aan te kunnen melden voor het tweetalig havo of vwo heb je een havo, havo/vwo of vwo-advies nodig dat je krijgt op de basisschool. Voor tweetalig onderwijs vragen we extra schoolgeld. Vanuit deze bijdrage worden onder andere de extra lessen Engels, één certificaten en twee buitenlandse reizen bekostigd. Wij willen benadrukken dat dit een andere bijdrage is dan de vrijwillige ouderbijdrage, aangezien profielscholen zoals tweetalige scholen wettelijk een ouderbijdrage mogen vragen om het bijzondere onderwijsprogramma te kunnen bekostigen.

Tweetalig onderwijs voor iedereen!
De KSG is een Wereld College, en investeert zelf geld in onder andere de scholing van docenten, de taakuren voor coördinatie en lesontwikkeling en de extra lessen Engels die niet vanuit de overheid worden bekostigd. Betaling van de ouderbijdrage in termijnen behoort daarnaast tot de mogelijkheden, maar er kan ook een regeling getroffen worden via Stichting Leergeld. De school is hierover in contact met Stichting Leergeld. Daarnaast is er ook een schooleigen fonds, het zogeheten Puffius Fonds, waar in aanvulling op Stichting Leergeld een beroep op kan worden gedaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdelingsleider tweetalig onderwijs: j.lamberts@veluwseonderwijsgroep.nl

Kijk voor meer informatie over tweetalig onderwijs op onze FAQ Tweetalig onderwijs of op www.ikkiestto.nl.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa