Home > Schoolgids

Verzuimbeleid

Ziekmeldingen Bij ziekte moet een leerling ‘s morgens voor 09.00 uur zijn afgemeld op het centrale nummer (055) 521 26 55. Leerlingen die ziek worden op school melden zich bij de receptie. De school verwacht direct bij thuiskomst bericht van… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa