Home > Schoolgids

Verzuimbeleid

Wij hebben in Nederland een leerplicht en dat betekent dat leerplichtige leerlingen bij ons op school horen te zijn. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom leerlingen verzuimen, maar het is aan ons als school om dit verzuim goed bij… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa