Home > Schoolgids

Resultaten van ons onderwijs

maandag 1 oktober 2018

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Samen werken aan talent(ontwikkeling)

Sinds kort is de KSG als ‘corporate member’ aangesloten bij de European Council of High Ability (ECHA). Deze Europese organisatie werkt vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Mede door dit lidmaatschap blijven… Lees verder

Samenwerkingsverband

maandag 1 oktober 2018

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

woensdag 3 oktober 2018

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Schooltijden

woensdag 3 oktober 2018

Op de KSG hanteren we gescheiden pauzes. Dit doen we om meer ruimte, rust en veiligheid voor onze leerlingen te creëren in de pauzes. Lesuren klas 1 en 2 Lesuren klas 3 en hoger 1e uur 08.10 – 09.00 1e… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

donderdag 27 september 2018

De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld… Lees verder

Vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in Op de KSG besteden we naast de vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren, reflecteren. In… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

donderdag 27 september 2018

Schoolvakanties van schooljaar 2018-2019   Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018 Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019 Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019 Hemelvaart 30 en 31 mei 2019… Lees verder

Veilig Honk

maandag 1 oktober 2018

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is de leerling hulp bieden als hij/zij bijvoorbeeld pech heeft of om een andere reden hulp nodig heeft. Veilighonk-adressen Klarenbeek Veilighonk-adressen… Lees verder

Vereniging Openbaar Onderwijs

maandag 1 oktober 2018

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Website: www.voo.nl Postbus 60182 1320 AE Almere… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa