Home > Schoolgids

Samen werken aan talent(ontwikkeling)

Sinds kort is de KSG als ‘corporate member’ aangesloten bij de European Council of High Ability (ECHA). Deze Europese organisatie werkt vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Mede door dit lidmaatschap blijven… Lees verder

Samenwerkingsverband

dinsdag 7 juli 2020

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Schooltijden

Op de KSG kennen we twee pauzes, na het 3e uur en na het 5e uur. 1e uur 08.10 – 09.00 2e uur 09.00 – 09.50 3e uur 09.50 – 10.40 pauze 4e uur 11.00 – 11.50 5e uur 11.50… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in Op de KSG besteden we naast aandacht aan vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren en… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag  5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Veilig Honk

woensdag 8 juli 2020

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is de leerling hulp bieden als hij/zij bijvoorbeeld pech heeft of om een andere reden hulp nodig heeft. Veilighonk-adressen Klarenbeek Veilighonk-adressen… Lees verder

Vereniging Openbaar Onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Website: www.voo.nl Postbus 60182 1320 AE Almere… Lees verder

Verzuimbeleid

Wij hebben in Nederland een leerplicht en dat betekent dat leerplichtige leerlingen bij ons op school horen te zijn. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom leerlingen verzuimen, maar het is aan ons als school om dit verzuim goed bij… Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa