Home > Schoolgids

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Samen werken aan talent(ontwikkeling)

Sinds kort is de KSG als ‘corporate member’ aangesloten bij de European Council of High Ability (ECHA). Deze Europese organisatie werkt vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Mede door dit lidmaatschap blijven… Lees verder

Samenwerkingsverband

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing… Lees verder

Schooltijden

Op de KSG kennen we twee pauzes, na het 3e uur en na het 5e uur. 1e uur 08.10 – 09.00 2e uur 09.00 – 09.50 3e uur 09.50 – 10.40 pauze 4e uur 11.00 – 11.50 5e uur 11.50… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

donderdag 27 juni 2019

De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kuDe Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan… Lees verder

Vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in Op de KSG besteden we naast aandacht aan vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren en… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 2 september 2019 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 Paasmaandag 13 april 2020 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is de leerling hulp bieden als hij/zij bijvoorbeeld pech heeft of om een andere reden hulp nodig heeft. Veilighonk-adressen Klarenbeek Veilighonk-adressen… Lees verder

Vereniging Openbaar Onderwijs

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Website: www.voo.nl Postbus 60182 1320 AE Almere… Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa