Home > Schoolgids

Identiteit van openbaar onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of… Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

dinsdag 7 juli 2020

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Inspectie van het onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Kijk voor de contactgegevens van de onderwijsinspectie op www.onderwijsinspectie.nl/contact… Lees verder

Intern begeleider

dinsdag 7 juli 2020

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de… Lees verder

Invulling onderwijstijd

Klik hier voor lessentabel 2019-2020… Lees verder

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

dinsdag 7 juli 2020

Telefoon: 088 443 30 00 Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur E-mail: jgz@ggdnog.nl… Lees verder

Klachtenregeling

woensdag 8 juli 2020

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Landelijke geschillencommissie

dinsdag 7 juli 2020

Telefoon: 030 280 9590 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Hoi! Wij zijn de Leerlingenraad van de KSG. Samen vertegenwoordigen wij de leerlingen van de KSG, zodat onze wensen worden meegenomen bij beslissingen die er voor ons toe doen. De Leerlingenraad is vertegenwoordigd in de Deelraad en de GMR. Vaak… Lees verder

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein… Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa