Home > Schoolgids

Contactgegevens Koninklijke Scholengemeenschap

Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn, telefoon: 055 521 26 55 Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 32, 7316 AV Apeldoorn, telefoon: 055 521 26 55 Algemeen e-mailadres: info@ksg-apeldoorn.nl Telefonisch zijn docenten en afdelingsleiders bereikbaar via de receptie: 055 521 26 55 Per e-mail: de… Lees verder

Convenant Veilige School

dinsdag 7 juli 2020

De schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant is mede ondertekend door alle andere scholen voor het Voortgezet Onderwijs, de Gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn. Het doel van dit convenant is om… Lees verder

Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

dinsdag 7 juli 2020

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn Telefoon: 055 526 84 00 Website: www.coda-apeldoorn.nl… Lees verder

De geschiedenis van de school

Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor. Wat willen we bereiken? Wij willen onze leerlingen… Lees verder

European Parliament Ambassador School

De Koninklijke Scholengemeenschap is een gecertificeerde EPAS-school. Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

dinsdag 7 juli 2020

Het Apeldoorns Voortgezet Onderwijs (AVOO) bestaat uit drie scholen. Elke school heeft een eigen deelraad of medezeggenschapsraad (MR) en is per school met twee personeelsleden, een ouder en een leerling vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Voor school gebonden zaken… Lees verder

Gemeente Apeldoorn

dinsdag 7 juli 2020

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn Telefoon: 14055 Bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur E-mail: gemeente@apeldoorn.nl… Lees verder

Het leerlingenstatuut

dinsdag 7 juli 2020

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa