Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Missie van onze school

Missie van onze school

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor.

Wat willen we bereiken?
Wij willen onze leerlingen opleiden tot jonge actieve wereldburgers die zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid leren nemen en met ambitie hun talenten maximaal ontwikkelen. De KSG biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf leren halen en waar leerlingen leren hun grenzen te verleggen binnen en buiten de lesstof. We streven naar sterk onderwijs met goede doorstroom- en uitstroomresultaten.

Waar staan wij voor?
De KSG staat voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan. We hebben aandacht voor de professionaliteit van onze medewerkers. In alle afdelingen krijgen leerlingen een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis en vaardigheden, waarbij we ons richten op de vaardigheden van de toekomst, uitdaging en talentontwikkeling. Op de KSG kan iedereen zich thuis voelen. We werken en leren samen. We willen graag dat leerlingen, ouders, medewerkers en onze directe omgeving zich met elkaar verbinden en we nodigen alle betrokkenen uit om actief mee te werken aan de verdere verbetering van onze school.

Waar blinken wij in uit?
De KSG onderscheidt zich door het tweetalig onderwijs in het vwo, door het sportactieve profiel en door de leerroute up2havo. Het aanbod op het tweetalig vwo omvat ook uitwisselingen, samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen en activiteiten op school of daarbuiten. De Koninklijke Scholengemeenschap is een overzichtelijke school die haar leerlingen en medewerkers in beeld heeft.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa