Home > Schoolgids > Onze school > Vaardigheden

Vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in

Op de KSG besteden we naast de vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren, reflecteren. In de onderbouw leer je deze vaardigheden bij de vakken science (havo, vwo en tweetalig vwo), design (mavo en up2havo) en in het stroomonderwijs.

Bij science staan onder andere onderzoeken, analyseren en informatie verwerven en verwerken centraal. Je bouwt bijvoorbeeld met de klas een weerstation.

Design is een samensmelting van meerdere kunstdisciplines: muziek, techniek en beeldende vormgeving. Bij design staan de vaardigheden onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen centraal. Je leert werken met verschillende materialen en technieken en er is veel aandacht voor ICT.

Bij het stroomonderwijs staan plannen, organiseren en presenteren centraal. Vanuit een door jou gekozen discipline, kunst, sport, bèta of internationaal, werk je aan het verwerven en versterken van deze vaardigheden.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa