Home > Schoolgids > Onze school > European Parliament Ambassador School

European Parliament Ambassador School

De Koninklijke Scholengemeenschap is een gecertificeerde EPAS-school. Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa.

Een Europees netwerk van scholen

Via dit netwerk van European Parliament’s Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten en lesmateriaal, via een website, alleen toegankelijk voor de deelnemende scholen.

Het lesmateriaal behorend bij dit programma wordt gratis verstrekt. Het bevat modules waarmee deelnemende scholieren actief aan de slag kunnen. De modules voldoen aan de Europese en Internationale Oriëntatie richtlijnen (EIO).

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa