Home > Schoolgids > Onze school > Doelen van ons onderwijs

Doelen van ons onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor.

Wat willen we bereiken?
Wij willen onze leerlingen opleiden tot jonge actieve wereldburgers die zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid leren nemen en met ambitie hun talenten maximaal ontwikkelen. De KSG biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf leren halen en waar leerlingen leren hun grenzen te verleggen binnen en buiten de lesstof. We streven naar sterk onderwijs met goede doorstroom- en uitstroomresultaten.

Waar staan wij voor?
De KSG staat voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan. We hebben aandacht voor de professionaliteit van onze medewerkers. Zowel leerlingen als medewerkers reflecteren op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling.  Op alle afdelingen krijgen leerlingen een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis en vaardigheden, waarbij we ons richten op de vaardigheden van de toekomst, uitdaging en talentontwikkeling. Op de KSG kan iedereen zich thuis voelen. We werken en leren samen. We willen graag dat leerlingen, ouders, medewerkers en onze directe omgeving zich met elkaar verbinden en we nodigen alle betrokkenen uit om actief mee te werken aan de verdere verbetering van onze school.

Waar blinken wij in uit?
De KSG onderscheidt zich doordat wij twee leerroutes aanbieden: het tweetalig onderwijs en het reguliere onderwijs. Bij beide leerroutes krijgen leerlingen de mogelijkheid om meerdere talen op hoog niveau te verwerven. Het aanbod omvat ook uitwisselingen, samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen en activiteiten op school of daarbuiten. We bieden een brede vorming met profilering op het gebied van internationalisering en de gezonde school. De Koninklijke Scholengemeenschap is een overzichtelijke school die haar leerlingen en medewerkers in beeld heeft.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa