Home > Schoolgids > Onze school

De geschiedenis van de school

woensdag 3 oktober 2018

Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 3 oktober 2018

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor.  Wat willen we bereiken? Wij willen onze leerlingen… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

woensdag 3 oktober 2018

De leerlingenraad van de KSG is een actieve organisatie binnen de school die alle leerlingen vertegenwoordigt. De taken van de leerlingenraad zijn o.a.: Het behartigen van de belangen van leerlingen. De leerlingenraad maakt deel uit van de Deelraad en overlegt… Lees verder

Maatschappelijke stage

woensdag 3 oktober 2018

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten we ze kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij. Het naar… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

woensdag 3 oktober 2018

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

woensdag 3 oktober 2018

Algemeen gedeelte PTA HAVO 1 PTO 2018 2019 HAVO 2 PTO 2018-2019 HAVO 3 PTO 2018-2019 HAVO 4 PTA 2018-2019 HAVO 5 PTA 2018-2019 MAVO 1 PTO 2018-2019 MAVO 2 PTO 2018-2019 MAVO 3 PTA 2018-2019 MAVO 4 PTA 2018-2019… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 1 oktober 2018

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein