Home > Schoolgids > Onze school

De geschiedenis van de school

woensdag 3 oktober 2018

Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw… Lees verder

Doelen van ons onderwijs

woensdag 3 oktober 2018

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daarop voor.  Wat willen we bereiken? Wij willen onze leerlingen… Lees verder

European Parliament Ambassador School

De koninklijke Scholengemeenschap is een gecertificeerde EPAS-school. Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

woensdag 3 oktober 2018

Hoi! Wij zijn de Leerlingenraad van de KSG. Samen vertegenwoordigen wij de leerlingen van de KSG, zodat onze wensen worden meegenomen bij beslissingen die er voor ons toe doen. De Leerlingenraad is vertegenwoordigd in de Deelraad en de GMR. Vaak… Lees verder

Maatschappelijke stage

woensdag 3 oktober 2018

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten we ze kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij. Het naar… Lees verder

Masterclasses

Dit schooljaar zijn zijn er weer diverse masterclasses aangeboden. Er worden  masterclasses gegeven aan mavo 2, havo 4 en vwo 4. Het aanbod is  dit jaar erg divers en uitnodigend. Elke masterclass heeft op zijn manier toegevoegde waarde voor de… Lees verder

Nieuwsbrief De Heraut

            De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. De Heraut schooljaar 2018 2019 nr. 1 De Heraut schooljaar 2018 2019 nr. 2 De… Lees verder

Organisatie

KSG is een eigentijdse school. Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Mede daarom is de KSG opgedeeld in verschillende afdelingen: mavo havo onderbouw/up2havo havo bovenbouw vwo tweetalig vwo Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en groep… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

woensdag 3 oktober 2018

De Ouderraad is aanspreekpunt en klankbord voor directie en bestuur en voor de oudergeleding in de DR (deelraad) en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De Ouderraad streeft naar een van beide zijden constructieve en proactieve relatie met directie en bestuur. De Ouderraad helpt… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA)

woensdag 3 oktober 2018

Algemeen gedeelte PTA HAVO 1 PTO 2018 2019 HAVO 2 PTO 2018-2019 HAVO 3 PTO 2018-2019 HAVO 4 PTA 2018-2019 HAVO 5 PTA 2018-2019 MAVO 1 PTO 2018-2019 MAVO 2 PTO 2018-2019 MAVO 3 PTA 2018-2019 MAVO 4 PTA 2018-2019… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 1 oktober 2018

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Samen werken aan talent(ontwikkeling)

Sinds kort is de KSG als ‘corporate member’ aangesloten bij de European Council of High Ability (ECHA). Deze Europese organisatie werkt vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Mede door dit lidmaatschap blijven… Lees verder

Vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in Op de KSG besteden we naast de vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren, reflecteren. In… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa