Verzuimbeleid

Ziekmeldingen
Bij ziekte moet een leerling ‘s morgens voor 09.00 uur zijn afgemeld op het centrale nummer (055) 521 26 55.
Leerlingen die ziek worden op school melden zich bij de receptie. De school verwacht direct bij thuiskomst bericht van de leerling.

  • Na absentie moet op de dag van terugkomst een briefje van ouders afgegeven worden bij de receptie met datum en handtekening.
  • Voor ziekteverzuim vlak voor of tijdens een deel van het schoolonderzoek of examen geldt een afwijkende afmeldingregeling. Zie hiervoor het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op het webportaal.

Verlof aanvragen
Het aanvragen van verlof dient in principe ruim van tevoren te gebeuren. Dat kan als het gaat om bijvoorbeeld bruiloft of Suikerfeest. In dat geval dient u als ouder/verzorger minimaal twee weken van tevoren een mail te sturen naar verlof@ksg-apeldoorn.nl, met als onderwerp “aanvraag bijzonder verlof”. Is de reden voor het vragen van verlof niet lang van tevoren bekend (denk aan bezoek huisarts, begrafenis, e.d.), dan dient u als ouders/verzorger minimaal drie dagen van tevoren een mail te sturen naar verlof@ksg-apeldoorn.nl, met als onderwerp “aanvraag bijzonder verlof”.

In de mail staan:
Voor- en achternaam van de leerling
Klas
Datum
Verlofreden
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

 

Lees hier onze procedures verzuim + bijlage 1 en proceskaart verzuimende leerlingen.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa