Verzuimbeleid

Wij hebben in Nederland een leerplicht en dat betekent dat leerplichtige leerlingen bij ons op school horen te zijn. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom leerlingen verzuimen, maar het is aan ons als school om dit verzuim goed bij te houden en hierover contact te houden met jullie als leerlingen en met u als ouders/verzorgers. We zijn als KSG dit jaar gestart met een gedeeltelijk nieuwe werkwijze rondom het verzuim.

Op beide locaties is intussen een verzuimpunt ingericht, op de locatie van nummer 42 is dit in lokaal 005 en op de locatie van nummer 32 in lokaal H19.

Ziekmelden

Ziekmeldingen moeten zoals u gewend bent ’s morgens vóór 08.00 uur telefonisch gemeld worden bij de receptioniste van de school. U krijgt via de mail een bevestiging van de door u gedane ziekmelding en gelijk een brief waarmee u uw zoon/dochter weer beter kunt melden. Levert uw zoon/dochter deze brief niet in binnen twee dagen na retour op school, dan wordt hierover contact met u opgenomen. Zijn wij de volgende dag nog niet in het bezit van deze brief dan volgt een half uur corvee. Mocht uw zoon/dochter ziek naar huis gaan gedurende de dag, dan krijgt u hierover telefonisch bericht en geven we ook direct een brief mee om uw kind weer beter te melden. Op deze manier willen wij meer grip krijgen op de ziekmeldingen.

N.B. tijdens toets, SE of CE weken moet er dagelijks naar school gebeld worden zolang uw zoon/dochter ziek is. Wanneer hij/zij weer beter is moet er een briefje ingeleverd worden op het verzuimpunt.

Lees hier het gehele verzuimprotocol.

Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen voor uw zoon/dochter gebruikt u het e-mailadres: verzuim@ksg-apeldoorn.nl

 

 

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa