Schoolgids

Aanmelden van leerlingen

Fijn dat je kiest voor de KSG! Aanmelden is gemakkelijk:

 • Download het aanmeldformulier KSG en vul het in.
 • Vraag je ouders/verzorgers om een handtekening.
 • Scan het formulier en mail dit naar [email protected].
 • Of stuur het formulier met het advies van je basisschool naar: KSG, Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn.
 • Of kom gewoon langs en geef het af bij de receptie of de leerlingenadministratie.

Uiterste aanmelddatum nieuwe leerlingen schuift door naar 1 april 2021

De uiterste aanmelddatum voor nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verplaatst van 1 maart naar 1 april 2021. Dit betekent dat jullie langer de tijd hebben om je aan te melden bij de school van je keuze. Groep 8 leerkrachten krijgen met dit uitstel extra tijd om jullie schooladvies te onderbouwen; vanwege corona-maatregelen werd dit bemoeilijkt.

Meld je dus aan vóór 1 april 2021!

Vergeet niet je schooladvies mee te sturen

Je stuurt het advies van de basisschool mee omdat je leerkracht van groep 8 jou goed kent.  Daarom vinden wij dit advies erg belangrijk. Het schooladvies is wettelijk bindend. Daarnaast bekijken wij het onderwijskundig rapport. Half april krijg je van ons bericht of je toegelaten bent. Je basisschool krijgt ook bericht over je aanmelding.

Van mavo tot tweetalig vwo

Je kunt je bij ons aanmelden voor: mavo, up2havo, havo, tweetalig havo, vwo en tweetalig vwo. In klas 1 en 2 kom je in een dakpanklas. Je komt dan bijvoorbeeld in een mavo/havo-klas en dan krijg je les op havo-niveau. Of je komt in een havo/vwo-klas en dan krijg je les op vwo-niveau. In overleg met je leerkracht van groep 8 plaatsen we je in de klas waar jij het beste past. Vanaf de 3e klas ga je verder in het niveau dat bij jou past.

Na je aanmelding

 • Na je aanmelding sturen wij je een ontvangstbevestiging
 • Zes weken na ontvangst van je aanmelding krijg je van ons bericht of je toegelaten bent
 • Ben je toegelaten? Dan krijg je in mei een aantal proeflessen, waarin je kennismaakt met:
  • World of tweetalig onderwijs (tto)
  • World of science
  • World of sport
  • World of business
  • World of art & design
 • In juni maak je kennis met je nieuwe klasgenoten

Contact

Als je vragen hebt, kunnen jij en je ouders altijd contact opnemen. Dit kan via 055 – 52 12 655, je kunt vragen naar onze afdelingsleider onderbouw: de heer De Waard of stuur een email:
[email protected].