Schoolgids

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker werkt binnen de ondersteuningsstructuur van school en in het ondersteunings- en het Kernteam met leerlingen, ouders, leerkrachten en begeleiders.

De expertise van de schoolmaatschappelijk werker richt zich met name op leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Tevens is de schoolmaatschappelijk werker aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

Onze schoolmaatschappelijk werker is Mevrouw Renate Bootsma [email protected]