Schoolgids

Orthopedagoog

De orthopedagoog werkt binnen de ondersteuningsstructuur van school en in het ondersteuningsteam met leerlingen, ouders, leerkrachten en begeleiders.

De orthopedagoog zet pedagogische/orthopedagogische begeleiding of diagnostiek in om leerlingen beter toe te kunnen rusten. Daarnaast is de orthopedagoog verantwoordelijk voor het dyslexiebeleid en de screening op dyslexie in de onderbouw.