Schoolgids

Kernteam

Wanneer de leerkracht en/of ouders/verzorgers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam.

Dit team op school bestaat uit:

  • de leerplichtambtenaar
  • de schoolmaatschappelijk werker
  • de schoolarts van het Centrum Jeugd en Gezin
  • de ondersteuningscoördinator van onze school

Waar nodig worden anderen deskundigen uitgenodigd om het Kernteam te adviseren en om met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van kinderen. Het Kernteam adviseert, biedt hulp of begeleidt ouders/verzorgers en hun kind naar andere hulp. Vragen over het Kernteam kunt u stellen aan de ondersteuningscoördinator van onze school.

Ondersteuningscoördinator: de heer L. Ladru, [email protected]