Schoolgids

Intern begeleider

De interne begeleider begeleidt leerlingen met plannings-, organisatie-, motivatie- en cognitieve problemen die door het interne ondersteuningsteam zijn doorverwezen (voormalig Cluster4-begeleider). De intern begeleider werkt met een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en werkt planmatig en doelgericht. Hierbij wordt afstemming gezocht met ouders, mentor en eventueel betrokken hulpverleners.