Schoolgids

Faciliteiten en dispensatie

Op de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) willen we recht doen aan al onze leerlingen.

De Wet op Passend Onderwijs (2014) geeft scholen de zorgplicht om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen school een passend aanbod te doen. Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften hebben soms aanpassingen nodig in de manier van toetsen of bij specifieke vakken, zoals lichamelijke opvoeding. Daarnaast hebben leerlingen recht op extra faciliteiten, bijvoorbeeld vanwege een specifieke medische of psychische/ psychiatrische diagnose.

Lees hier ons protocol voor bijzondere regelingen voor lees-en rekenbeperkingen, gespreid examen en de VARIA-wet (aanpassen onderwijstijd bij overbelasting).