Schoolgids

Expertisepunt (EP)

Het Expertisepunt (EP) is onze oase in school waar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte gebruik van kunnen maken. Het EP geeft invulling aan diverse ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen die overprikkeld raken kunnen even een time-out nemen of leerlingen die moeite hebben met opstarten vanwege angstklachten kunnen hier opstarten.

Onze pedagogisch medewerker (mw. T. Vroege-Dijkstra [email protected]) draagt samen met onze stagiaires zorg voor de leerlingen die gebruik maken van ons EP.