Schoolgids

Examens en overgangsnormen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen.