Schoolgids

Examens en overgangsnormen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over een aantal vakken in de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

De examens en overgangsnormen staan vermeld in een aantal documenten:

Lees hier het Reglement Commissie van Beroep Examens