Schoolgids

Didactisch Coachen

Docenten op de KSG worden sinds het schooljaar 2019-2020 getraind in het Didactisch Coachen om het denken van leerlingen te stimuleren, de motivatie te verhogen en leer bevorderend te werken.

Didactisch Coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen (vragen stellen, feedback geven en aanwijzingen geven) door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerling stimuleert, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie. Het is echter niet eenvoudig om leerlingen (of medewerkers) te coachen en feedback te geven op systematische en procesgerichte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatie bevorderend en leer bevorderend werkt. Bij Didactisch Coachen wordt ervan uitgegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor iedereen, voor leraren en voor leerlingen.

De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en feedback geven, is in de praktijk ontwikkelden uitgewerkt en is wetenschappelijk onderzocht. De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven. En daarbij zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de leraar. Niet zweverig, maar met gevoel voor realiteit en niet alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor.