Schoolgids

Deelraad

De deelraad bestaat uit personeel, ouders en leerlingen en bevordert de openheid en het onderling overleg in de school en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De deelraad heeft een aantal bevoegdheden zoals voorstellen doen en adviezen geven. Als het gaat over het beleid van de school, dan is instemming van de deelraad nodig. De visie van de deelraad van de KSG is dat de deelraad met de schoolleiding moet streven naar een gezond werkklimaat voor leerlingen en personeel, waarbij procedures binnen de school voor iedereen helder en eenduidig zijn. Ook is de deelraad actief met en moet actief betrokken worden bij concrete schoolzaken.

Leden Deelraad

Namens het personeel

 • Oskar, Erken, voorzitter (+ lid GMR)
 • Mariëlle Kortlandt, secretaris
 • Dorien Gietema
 • Jurgen Schuit
 • Katia Dias Gonçalves
 • Johan Scheffer
 • Cathelijn Loman

Namens de ouders

 • Regina Dallinga
 • René van Gerwen
 • Rob Kranenborg

Namens de leerlingen:

 • Sander Breshamer