Home > onderwijs

onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, havo, up2havo, vwo en tweetalig vwo. We vinden het op de KSG belangrijk dat leerlingen meningen van anderen leren respecteren. Deze open instelling bepaalt voor een belangrijk deel de prettige sfeer, die op de KSG tussen de leerlingen onderling én tussen de medewerkers en de leerlingen heerst.

School met historie

Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid, verbouwd en aangepast aan de behoeftes van een school in de 21e eeuw. Toen deze locatie na verloop van tijd te klein bleek om alle leerlingen te huisvesten, betrokken we op loopafstand nog een gebouw aan de Jhr. Mr. Molleruslaan nummer 32. Het heeft net als nummer 42 voorzieningen zoals een aula, fietsenstalling en gymzaal.

Kleinschalig binnen afdelingen

Elke afdeling (mavo, havo, up2havo, vwo en tweetalig vwo) heeft een eigen afdelingsleider en eigen mentoren. Het mentorenteam voert regelmatig overleg over de begeleiding van leerlingen. De afdelingsleider initieert dit overleg en weet goed wat er speelt op zijn/haar afdeling. Een paar keer per jaar heeft iedere afdelingsleider een gesprek met de ouderklankbordgroep en een leerlingenpanel van de afdelingen.

Speerpunten

Op de KSG is internationalisering één van de speerpunten van het onderwijsbeleid. Tweetalig vwo, internationale uitwisselingen en contacten maken deel uit van het onderwijsaanbod. Naast internationalisering is ook sport een belangrijke pijler van de KSG. De KSG participeert in het landelijk Netwerk Sportactieve scholen van het NOC*NSF. Afgelopen jaren is er ingezet op het ontwikkelen van uitdagend onderwijs voor alle leerlingen op alle niveaus. De masterclasses in het 4e leerjaar van havo en vwo en het 2e leerjaar van de mavo zijn daar een mooi voorbeeld van. Ook is er door o.a. scholing ingezet op kwaliteitsverbetering van het primaire proces en professionalisering van het team. De invoering van docentencoaches voor nieuw aangenomen en zittende docenten is hiervan een goed voorbeeld.

Stichting AVOO

De KSG valt onder Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Binnen deze stichting werken de Apeldoornse openbare scholen voor voortgezet onderwijs samen. Onder Stichting AVOO vallen naast de KSG ook het Edison College en het Gymnasium Apeldoorn. Voorzitter van het bestuur is de heer drs. A. Kastelein, bestuursvoorzitter a.i.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa