Home > onderwijs

onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, havo, up2havo, vwo en tweetalig vwo. We vinden het op de KSG belangrijk dat leerlingen meningen van anderen leren respecteren. Deze open instelling bepaalt voor een belangrijk deel de prettige sfeer, die op de KSG tussen de leerlingen onderling én tussen de medewerkers en de leerlingen heerst.

School met historie

Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid, verbouwd en aangepast aan de behoeftes van een school in de 21e eeuw. Toen deze locatie na verloop van tijd te klein bleek om alle leerlingen te huisvesten, betrokken we op loopafstand nog een gebouw. Onze mavo-afdeling is gevestigd in dit pand aan de Jhr. Mr. Molleruslaan nummer 32. Het heeft net als nummer 42 voorzieningen zoals een aula, fietsenstalling, mediatheek en gymzaal.

Kleinschalig binnen afdelingen

Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Letterlijk en figuurlijk. Daarom heeft elke afdelingen (mavo, havo, up2havo, vwo en tweetalig vwo) een eigen afdelingsleider en eigen mentoren. Het mentorenteam voert regelmatig overleg over de begeleiding van leerlingen. De afdelingsleider wordt betrokken in dit overleg en weet goed wat er speelt op zijn/haar afdeling.

Een paar keer per jaar heeft iedere afdelingsleider een gesprek met de ouderklankbordgroep en een leerlingenpanel van de afdelingen.

Sportactieve school

Met een fit lichaam leer je beter! Een goede gezondheid ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen. Bewegen en sport dragen daar aan bij. Daarom heeft de KSG zich aangesloten bij het netwerk van sportactieve scholen van het NOC*NSF. Deze scholen richten zich op het ontwikkelen van sport en bewegen voor iedereen. Breedtesport dus.

Verder organiseren KSG-leerlingen sportdagen voor leerlingen van basisscholen en voorrondes van Olympic moves, de nationale kampioenschappen schoolsport. Ook doen we mee aan de Apeldoornse Sportweek. De school werkt samen met lokale sportverenigingen voor sportoriëntatie. Zo kunnen leerlingen kennis maken met nieuwe sporten.

Stichting AVOO

De KSG valt onder Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Binnen deze stichting werken de Apeldoornse openbare scholen voor voortgezet onderwijs samen. Onder Stichting AVOO vallen naast de KSG ook het Edison College en het Gymnasium Apeldoorn. Voorzitter van het bestuur is de heer drs. A.G. Popma.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein
  • basis-logo-zomerschool-2