Home > onderwijs

onderwijs

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, havo, up2havo (een route waarin leerlingen in 6 jaar een havo diploma halen), tweetalig havo, vwo en tweetalig vwo. We vinden het op de KSG belangrijk dat leerlingen meningen van anderen leren respecteren. Deze open instelling bepaalt voor een belangrijk deel de prettige sfeer, die op de KSG tussen de leerlingen onderling én tussen de medewerkers en de leerlingen heerst.

School met historie
Koning Willem III stichtte de Koninklijke Scholengemeenschap in 1877. Het statige oorspronkelijke gebouw bepaalt nog steeds de aanblik van de school. Dat gebouw staat aan de Jhr. Mr. Molleruslaan op nummer 42 in de wijk De Parken. Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid, verbouwd en aangepast aan de behoeftes van een school in de 21e eeuw. Toen deze locatie na verloop van tijd te klein bleek om alle leerlingen te huisvesten, betrokken we op loopafstand nog een gebouw aan de Jhr. Mr. Molleruslaan nummer 32. Het gebouw heeft net als nummer 42 voorzieningen zoals een aula, fietsenstalling en gymzaal en is specifiek bedoeld voor onze mavo-leerlingen.

Kleinschalig binnen afdelingen
Elke afdeling (mavo, onderbouw up2havo/havo/vwo, bovenbouw up2havo/havo/vwo en tweetalig vwo) heeft een eigen afdelingsleider en eigen mentoren. Het mentorenteam voert regelmatig overleg over de begeleiding van leerlingen. De afdelingsleider initieert dit overleg en weet goed wat er speelt op zijn afdeling. Een paar keer per jaar heeft iedere afdelingsleider een gesprek met de ouder- en leerlingenpanels van de afdelingen.

Speerpunten
Op de KSG is internationalisering één van de speerpunten van het onderwijsbeleid. Tweetalig havo en vwo, internationale uitwisselingen en contacten maken deel uit van het onderwijsaanbod. Naast internationalisering is ook sport een belangrijke pijler van de KSG. De KSG participeert in het landelijk Netwerk Sportactieve scholen van het NOC*NSF. Afgelopen jaren is er ingezet op het ontwikkelen van uitdagend onderwijs voor alle leerlingen op alle niveaus. De masterclasses in het 2e leerjaar van de mavo zijn daar een mooi voorbeeld van. Leerlingen kunnen bij ons sport als examenvak kiezen in de vorm van BSM (Bewegen,Sport en Maatschappij) of LO2.

Stichting AVOO
De KSG valt onder Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Onder Stichting AVOO vallen naast de KSG ook het Edison College en het Gymnasium Apeldoorn. De stichting AVOO is sinds 1 januari 2019 één van de stichtingen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Binnen deze stichtingen werken de Apeldoornse (openbare) scholen voor voortgezet onderwijs samen.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa