#Wereldburgerschap

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van e4a, e5a en e5b een gastles gehad van Samira Bouchibti; zij was voorheen journaliste, Tweede Kamerlid voor de PvdA en gemeenteraadslid van Amsterdam. Met onze leerlingen is zij in gesprek gegaan over ons leven in Nederland: de vrijheden die we genieten in ons land, en de spanningen en tegenstellingen die bestaan door onze multiculturele én pluriforme samenleving. 

Haar gastles sloot uiteraard goed aan op het vak maatschappijleer, maar was ook een waardevolle bijdrage voor het trainen van vaardigheden die horen bij wereldburgerschap.