Home > Nieuws > Tweetalig onderwijs op de KSG van hoogstaand niveau

Tweetalig onderwijs op de KSG van hoogstaand niveau

maandag 29 januari 2018

Tweetalig onderwijs is inmiddels een begrip in Nederland. Leerlingen leren razendsnel Engels door onderdompeling in de Engelse taal op zeer veel verschillende vakgebieden. Op de KSG wordt deze onderwijsvorm al sinds 2002 aangeboden.

Alle scholen voor tweetalig onderwijs worden iedere vijf jaar door de organisatie Nuffic gekeurd en de KSG was dit jaar aan de beurt. De visitatie heeft als doel te keuren of de school voldoet aan de gestelde eisen van het Nuffic. Aangezien de KSG de gehele opleiding van het tweetalig vwo aanbiedt, heeft de school het ‘Senior Certificaat’. Tot nu toe zijn altijd alle tvwo leerlingen van de KSG geslaagd voor hun International Baccalaureate English language and literature, een internationaal gerenommeerde opleiding en de resultaten behoren sinds de eerste lichting eindexamenkandidaten (2007-2008) wereldwijd tot de beste.

Op donderdag 16 november is de KSG bezocht door vier visitatoren. De commissie werd voorgezeten door Renate Klaassen van de TU Delft en verder maakten Onno van Wilgenburg van het  Nuffic, Charles van Wettum, rector van het Jan Tinbergen College in Roosendaal en Jill Surmont, researcher van de Vrije Universiteit Brussel, deel uit van de commissie. De commissie sprak uiteraard kort met de schoolleiding, maar de visitatie bestond vooral uit het bezoeken van lessen en gesprekken met leerlingen, ouders van leerlingen en docenten om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de tweetalige afdeling van de KSG. Docenten werden bijvoorbeeld bevraagd op hun manier van lesgeven, ondersteuning die ze krijgen en natuurlijk hun gebruik van het Engels tijdens de les. Maar ook is er gesproken over welke activiteiten leerlingen aangeboden krijgen om ze tot wereldburgers te vormen, de leerlijn Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) die mede ten grondslag ligt aan het tweetalige onderwijs. Natuurlijk is ook de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen en hoe tevreden zij waren met het onderwijs dat ze krijgen.

De leerlingen werden geprezen om het uitzonderlijk hoge niveau Engels dat zij behalen, zelfs in vergelijking met andere tweetalige vwo leerlingen in Nederland scoren ze gemiddeld hoger op hun eindexamen Engels. Daarnaast werd het team van het tweetalig vwo als een zeer hecht, enthousiast team omschreven dat met zeer diverse lessen de leerlingen wist te motiveren. Mede gezien de vele, bruisende ideeën die er werden besproken, zag de commissie een team met toekomst. Ten slotte werd de Engelse afdeling gecomplimenteerd met de ondersteuning die zij bieden aan de vakdocenten en de scholing die geboden wordt aan vakdocenten om het niveau van het Engels te handhaven en waar nodig te verbeteren.

Uiteraard heeft de KSG ook punten meegekregen om aan te werken de komende jaren. Eén daarvan is het nog meer uitdragen wat voor een unieke opleiding het tweetalig vwo is en wat voor een mogelijkheden leerlingen krijgen op deze school. Men mag naar buiten toe nóg trotser zijn op de verschillende buitenlandervaringen, maar zeker ook op het diverse curriculum op het gebied van EIO en het hoge niveau van het Engels dat op de KSG wordt geboden.

Op alle kwaliteitskenmerken die het Nuffic stelt, heeft de KSG voldoende of zelfs goed gescoord en de school mag weer vol trots de komende vijf jaar de titel ‘senior tto-school’ voeren.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein