Home > Nieuws > Tien jaar tweetalig succes op de KSG!

Tien jaar tweetalig succes op de KSG!

zondag 15 december 2019

Het was dit jaar voor de tiende keer dat de leerlingen examen deden in het International Baccalareate (IB) programma English A: Language and Literature, ook al bestaat het tweetalig vwo op de Koninklijke Scholengemeenschap al zestien jaar. Alle tien de keren zijn alle leerlingen geslaagd en er is dus jaar na jaar een slagingspercentage van 100% bereikt. Iets om trots op te zijn.

Om het IB-examen succesvol af te kunnen leggen, dient het Engels op het hoog niveau beheerst te worden. Immers, leerlingen over de hele wereld maken hetzelfde examen waarbij vaardigheden als kritische tekstanalyse, zowel mondeling als schriftelijk, getest worden. Leerlingen bereiken dit hoge niveau doordat ze op de KSG vanaf dag 1 ondergedompeld worden in het Engels. Met gemiddeld zo’n achttien uur les in het Engels per week, hebben de leerlingen na drie jaar al het niveau waarop reguliere vwo-leerlingen na zes jaar zitten. Dat het een succesvol concept is, blijkt wel uit het feit dat tweetalig onderwijs nog steeds groeiend is in Nederland en steeds meer scholen ook tweetalige havo’s en mavo’s gaan inrichten.

Door middel van een doordachte opbouw van de lesstof en de specifieke didactiek op het tweetalig vwo die juist gericht is op het zoveel mogelijk gebruiken van de taal, worden leerlingen voorbereid op de examens in de zesde klas, die op hun beurt weer de perfecte voorbereiding bieden voor een vervolg op hoger of wetenschappelijk onderwijs. Hierbij staan samenwerken, kritisch nadenken, debatteren en openheid voor het nieuws in de wereld centraal. Een toneelstuk van Shakespeare wordt niet uit het hoofd geleerd en nagespeeld, maar de klas wordt via een spannende competitie uitgedaagd om zoveel mogelijk te weten te komen over Shakespeares taal en bedoelingen. Een ander voorbeeld is het bespreken van een boek dat zich in Vietnam afspeelt en waarbij de groep leerlingen deel uitmaakt van een peloton dat verschillende opdrachten moet afleggen om bij het einddoel te komen. Een derde voorbeeld is het doorlopen van verschillende levels waarbij badges en eXperiencePoints verdiend kunnen worden, om op die manier uiteindelijk moderne gedichten te kunnen duiden. Literatuur leeft op deze manier!

De attitude die wij onze leerlingen proberen bij te brengen, past helemaal in het zogenaamde ‘IB learner profile’ oftewel, ‘de typische IB leerling’. Deze leerling is namelijk open, zorgzaam, kritisch, in balans, reflectief, geïnformeerd, communicatief, durft risico’s te nemen, principieel en is onderzoekend. Al tien jaar is het de leerlingen van het tweetalig vwo van de KSG gelukt om dit prachtige examen met succes af te leggen. Een examen dat een perfecte basis legt voor een vervolgstudie. De leerlingen die in 2018 geslaagd zijn hebben op vrijdagavond 30 november, tijdens een echte Anglo-Amerikaanse uitreiking, hun diploma in ontvangst genomen en we hebben getoost op hun succes! De tiende viering op rij!

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa