Home > Nieuws > Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage

dinsdag 11 oktober 2016

De afgelopen jaren is de maatschappelijke stage veelvuldig in het nieuws geweest. De KSG vindt het belangrijk dat haar leerlingen een maatschappelijke stage doen. Binnen de KSG is afgesproken dat de mavo2 leerlingen een minimale stage doen van 8 uur. Voor havo en (t)vwo 3 leerlingen is dit 12 uur.

 

Waarom de maatschappelijke stage?

Met de maatschappelijke stage maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. De leerlingen leren in de MaS dat zij verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke vrijwillige activiteit kan leerlingen voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of voor hun vereniging.

 

Hoe wordt de maatschappelijke stage georganiseerd?

Op de KSG is een coördinator voor de MaS aangesteld als ‘makelaar’ tussen stageplaats en stageloper. Op school zal voorlichting worden gegeven waarbij wordt stilgestaan bij het waarom van deze stage en er wordt aandacht besteed aan het kiezen van een goede stage. Deze stages worden ook wel ‘klussen’ genoemd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde klussen zijn: helpen bij de training van jeugdelftallen, helpen in commissies, een sporttoernooi organiseren, bijlessen verzorgen op de basisschool of helpen bij een evenement.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein