Home > Nieuws > International Baccalaureate en Cambridge Advanced English

International Baccalaureate en Cambridge Advanced English

vrijdag 30 september 2016

International Baccalaureate

Vrijdag 23 september vond de diploma-uitreiking van het International Baccalaureate plaats voor de leerlingen van het tweetalig vwo. De uitslagen van het IB worden namelijk pas in de zomervakantie bekend en daarom reisden de voormalige zesdeklassers, die in juni al hun vwo diploma kregen uitgereikt, weer terug van de universiteit naar Apeldoorn om nu hun IB diploma en hun Senior TTO certificaat op een feestelijke manier uitgereikt te krijgen. Ook dit jaar zijn alle leerlingen weer met uitstekende resultaten geslaagd!

IB English Language and Literature, Higher level is een programma op native niveau dat tweetalige leerlingen naast hun reguliere VWO programma aangeboden krijgen. Met het IB-certificaat hebben de leerlingen het internationaal erkende bewijs in handen dat hun niveau van de Engelse taal en literatuur even hoog is als dat van vwo-leerlingen in Engelstalige landen. Het IB certificaat geeft toegang tot bijna alle universiteiten over de hele wereld en ook binnen Nederland heb je met een IB certificaat een groot voordeel in selectieprocedures.

Zoals Sascha Kadiks, IB graduate, het in haar speech omschreef: “I would like to thank our teachers, but above all my classmates, for together awakening our natural curiosity about the world. Thank you for encouraging the expression of our thoughts, but most of all, thank you for illuminating the sense that people around the world are not all that different, we should just try to consider things from another person’s point of view, climb into their skin and walk around in it.“

“Ik wil graag onze docenten bedanken, maar vooral ook mijn klasgenoten, voor het gezamenlijk laten ontwaken van onze aangeboren nieuwsgierigheid naar de wereld. Bedankt voor de aanmoedigingen om onze ideeën te uiten, maar vooral bedankt dat jullie ons bewust hebben gemaakt dat mensen over de wereld helemaal niet zo verschillend zijn, we zouden de zaken gewoon moeten proberen te zien vanuit het gezichtspunt van een ander, in hun huid kruipen en erin rondlopen.”

Tijdens de uitreiking was het gezelschap ‘Easylaughs’ aanwezig voor de nodige entertainment met hun improvisatietheatershow. Al met al was het een zeer geslaagde avond!

 

Cambridge Advanced English

Naast het IB diploma zijn ook ’s middags diploma’s uitgedeeld. De aula was goed gevuld met leerlingen en hun vrienden en familie voor de uitreiking van de Cambridge Advanced diploma’s. Tevens ontvingen de vierdeklassers van het tvwo hun Junior TTO certificaat dat ze aan het eind van de derde klas verdiend hebben. Dit Junior TTO certificaat bewijst dat ze voldoen aan de nationaal gestelde eis van het EP/Nuffic wat betreft Engelse taalbeheersing. Alle leerlingen die vorig jaar in e3 zaten hebben dit certificaat behaald!

Daarnaast heeft een hele grote groep leerlingen (80!) meegedaan aan het CAE examen en zijn ook dit jaar weer prachtige resultaten behaald. Drie leerlingen hebben zelfs de hoogst mogelijke score (A) gehaald: Katja Jonker, Mathijs Barkel en Marnix Ober. Chapeau. Maar ook de andere resultaten waren fantastisch. ‘Easylaughs’ heeft ook deze ceremonie voorzien van de nodige improvisatiekomedie met acts waarbij ook de leerlingen betrokken werden. Kortom, een feestelijke middag.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein