Home > Nieuws > Coronavirus

Coronavirus

maandag 2 maart 2020

Met dit bericht informeren wij u over de wijze waarop de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep omgaan met de situatie omtrent het coronavirus.

Alert op gezondheidsklachten
Bent u met uw kind(eren) op vakantie geweest in een gebied met coronabesmettingen of in contact geweest met personen die besmet zijn? Houd de gezondheid van uzelf en uw kind(eren) dan goed in de gaten. Bij twijfel over de gezondheid verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts of de GGD. Zijn er geen gezondheidsklachten binnen uw gezin? Dan is er geen reden om uw kind(eren) niet naar school te laten gaan.

Hygiëne op school
We zullen op school naast de gebruikelijke hygiëneregels, extra aandacht besteden aan het goed handen wassen, op de juiste manier niezen en snuiten en het gebruik maken van papieren zakdoekjes die meteen worden weggegooid. Aan alle medewerkers is gevraagd extra alert te zijn op gezondheidsklachten van zowel de kinderen als zichzelf.

Leerplicht
We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over het coronavirus, maar de kans op besmetting is nog steeds erg klein en daarom ook geen geldige reden om uw kind(eren) thuis te houden. Alleen bij een mogelijke besmetting of een quarantaineadvies kan er sprake zijn van vrijstelling van de leerplicht (art. 11g Leerplichtwet). In alle andere gevallen verwachten we uw kind(eren) gewoon op school en vertrouwen we erop dat we met extra voorzorgsmaatregelen het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.

Schoolreizen
Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen in principe doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. We volgen daarbij de reisadviezen van het RIVM op en bekijken per bestemming of er, naast een negatief reisadvies, redenen zijn de reis te annuleren of aan te passen. Mocht dat het geval zijn dan informeren we u daar zo snel mogelijk over. De actuele reisadviezen treft u hier: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. U kunt erop vertrouwen dat wij bij twijfel over de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers tot het annuleren of aanpassen van geplande reizen zullen overgaan.

Vragen
Wij volgen de richtlijnen van de overheid, houden de ontwikkelingen goed in de gaten en passen ons beleid waar nodig direct aan. Ook hebben wij regelmatig contact met de betrokken instanties waaronder de GGD. Meer informatie over de landelijke richtlijnen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa