Corona

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op de KSG.

Gezondheidsklachten

De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Contactpersoon

Neem bij coronagerelateerde vragen contact op met Quin Gerritse (afdelingsleider) via 055 52 12 655 of [email protected]

Nieuwsberichten

05-03-2021

De eerste jaarlagen zijn inmiddels op school geweest. Het gebouw begint weer te leven!

De omschakeling verloopt goed, al zijn er natuurlijk altijd wat onduidelijkheden en onvoorziene situaties. Daarom stuur ik u aanvullende informatie. 

Brief aanvullende maatregelen

Roulatieschema klassen

02-03-2021

Lees hier de brief over de heropening van de school.

Lees hier het nieuwe leerlingenprotocol in verband met de heropening van de school.

25-01-2021

Sinds deze week is de landelijke pilot sneltesten in Apeldoorn gestart. De KSG doet mee met deze pilot.

Hoe werkt dat eigenlijk?               

Lever het toestemmingsformulier voor de sneltest in, als je dat nog niet hebt gedaan.

13-01-2021

Gisteren hebben we te horen gekregen dat de lockdown is verlengd en dat ook examenleerlingen 1,5 meter afstand moeten houden. Dat betekent het nodige voor onze organisatie. We hebben de onderstaande maatregelen getroffen. Voor de niet-examenleerlingen verandert er vooralsnog weinig.

Lees hier de maatregelen n.a.v. de verlengde lockdown.

04-01-2021

Vanwege de lockdown worden er momenteel alleen fysiek lesgegeven aan de examenklassen. De school is naast deze groep leerlingen ook open voor kwetsbare leerlingen. Dit kan in overleg met de mentor of ondersteuningsteam worden afgesproken.

Mocht uw zoon of dochter positief getest zijn op het corona-virus dan is het verzoek om dat te melden aan de school. Dat kan via de mentor of rechtstreeks aan de heer Gerritse ([email protected])

15-12-2020

Brief lockdown d.d. 15 december 2020

Mondkapjes

Op 1 december is de wettelijke plicht tot het dragen van mondkapjes ingegaan. In lijn met het advies van de overheid hebben we al langer de mondkapjesplicht. We merken echter dat leerlingen in toenemende mate zonder mondkapje op school komen. Wij geven hun dan een mondkapje. Ging het enkele weken geleden om een enkeling, nu zijn het tientallen leerlingen per dag. Daarom hebben we het volgende besloten: leerlingen kunnen bij de receptie op nr. 42 een mondkapje kopen. We verkopen ze per twee. Leerlingen betalen 1 euro. De opbrengst zullen we doneren aan het KWF. Leerlingen hebben de keus om thuis een mondkapje te halen, maar wij noteren hen dan wel als absent; zij zullen dat lesuur in moeten halen. We hopen dat het meenemen en dragen van een mondkapje voor elke leerling vanzelfsprekend wordt.

30-10-2020

Lees hier de brief van 30 oktober.

Hulp in Coronatijd voor leerlingen

Het kan erg helpen om te leren omgaan met situaties die niet gaan zoals je graag zou willen. Enerzijds het omgaan met je eigen moeilijkheden en anderzijds de steun die je hiervoor krijgt van de mensen om je heen. Dit heet ‘veerkracht’. Download hier een werkboekje om je te helpen deze ‘veerkracht’ te ontwikkelen.

Afspreken met vrienden | Coronavirus

Hoe voel ik me chill en gezond?

Alles over jongeren en het Coronavirus!

Het kan zijn dat je in deze periode in je privéleven ergens tegenaan loopt. Misschien dingen die je normaal op school zou bespreken. In deze folder staan contactgegevens van verschillende instanties die je kunnen adviseren en helpen.

Hoe gaan wij op de KSG om met online en hybride onderwijs?

Je leest het hier.

Ventilatie

Lees hier de brief over de ventilatie van ons schoolgebouw.

Beslisboom 12+

De VO-Raad heeft in samenwerking met het RIVM een beslisboom ’12+ thuisblijven of naar school’ opgesteld.

Klik hier voor de beslisboom.

Programma achterstanden

De school ontvangt subsidie om achterstanden, die ontstaan zijn door Corona, weg te werken. We gebruiken dit geld voor specifieke bijles aan hele klassen en kleine groepen, voor verbetering van studievaardigheden, voor het studeren op school onder surveillance en voor mentale ondersteuning van leerlingen. De leraren hebben serieus nagedacht welke leerlingen extra hulp nodig hebben. We gaan ervan uit dat elke leerling zich vol inzet en een positieve werkhouding toont.

Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Quin Gerritse (afdelingsleider) via 055 52 12 655 of [email protected].