Corona

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op de KSG.

Gezondheidsklachten

De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Contactpersoon

Neem bij coronagerelateerde vragen contact op met Quin Gerritse (afdelingsleider) via 055 52 12 655 of [email protected]

Nieuwsberichten

13-01-2021

Gisteren hebben we te horen gekregen dat de lockdown is verlengd en dat ook examenleerlingen 1,5 meter afstand moeten houden. Dat betekent het nodige voor onze organisatie. We hebben de onderstaande maatregelen getroffen. Voor de niet-examenleerlingen verandert er vooralsnog weinig.

Lees hier de maatregelen n.a.v. de verlengde lockdown.

04-01-2021

Vanwege de lockdown worden er momenteel alleen fysiek lesgegeven aan de examenklassen. De school is naast deze groep leerlingen ook open voor kwetsbare leerlingen. Dit kan in overleg met de mentor of ondersteuningsteam worden afgesproken.

Mocht uw zoon of dochter positief getest zijn op het corona-virus dan is het verzoek om dat te melden aan de school. Dat kan via de mentor of rechtstreeks aan de heer Gerritse ([email protected])

Brief lockdown d.d. 15 december 2020
Mondkapjes

Op 1 december is de wettelijke plicht tot het dragen van mondkapjes ingegaan. In lijn met het advies van de overheid hebben we al langer de mondkapjesplicht. We merken echter dat leerlingen in toenemende mate zonder mondkapje op school komen. Wij geven hun dan een mondkapje. Ging het enkele weken geleden om een enkeling, nu zijn het tientallen leerlingen per dag. Daarom hebben we het volgende besloten: leerlingen kunnen bij de receptie op nr. 42 een mondkapje kopen. We verkopen ze per twee. Leerlingen betalen 1 euro. De opbrengst zullen we doneren aan het KWF. Leerlingen hebben de keus om thuis een mondkapje te halen, maar wij noteren hen dan wel als absent; zij zullen dat lesuur in moeten halen. We hopen dat het meenemen en dragen van een mondkapje voor elke leerling vanzelfsprekend wordt. Ons leerlingenprotocol lees je hier.

Hoe gaan wij op de KSG om met online en hybride onderwijs?

Je leest het hier.

Ventilatie

Lees hier de brief over de ventilatie van ons schoolgebouw.

Algemene informatie

Lees hier de brief van 30 oktober.

Hulp in Coronatijd voor leerlingen

Het kan zijn dat je in deze periode in je privéleven ergens tegenaan loopt. Misschien dingen die je normaal op school zou bespreken. In deze folder staan contactgegevens van verschillende instanties die je kunnen adviseren en helpen.

Afspreken met vrienden | Coronavirus

Hoe voel ik me chill en gezond?

Alles over jongeren en het Coronavirus!

Beslisboom 12+

De VO-Raad heeft in samenwerking met het RIVM een beslisboom ’12+ thuisblijven of naar school’ opgesteld.

Programma achterstanden

De school ontvangt subsidie om achterstanden, die ontstaan zijn door Corona, weg te werken. We gebruiken dit geld voor specifieke bijles aan hele klassen en kleine groepen, voor verbetering van studievaardigheden, voor het studeren op school onder surveillance en voor mentale ondersteuning van leerlingen. De leraren hebben serieus nagedacht welke leerlingen extra hulp nodig hebben. We gaan ervan uit dat elke leerling zich vol inzet en een positieve werkhouding toont.

Het ondersteuningsprogramma met bijlessen gaat in op maandag 7 december. Morgen zien de leerlingen dit in hun rooster. De opvangklas met surveillance start al deze week. Als leerlingen vragen hebben, kunnen ze die aan hun eigen vakdocent stellen. We vertrouwen erop dat iedereen op deze manier op het gewenste niveau komt.

Besmettingen

15-01-2021

Vanwege het feit dat het aantal besmettingen in havo 5 is toegenomen heeft de GGD ons geadviseerd om heel havo 5 in quarantaine te laten gaan. Ouders en leerlingen van havo 5 hebben een brief ontvangen met daarin het dringend advies om hun zoon/dochter maandag te laten testen.

Voor havo 5 gaan de herkansingen dinsdag niet door. Vanaf woensdag kunnen de leerlingen die negatief zijn getest weer naar school om de toetsen van de toetsweek te maken.

Uiteraard heeft dit de nodige impact op de leerlingen, zeker gezien het feit dat volgende week de toetsweek start. Wij wensen via deze weg de betrokken leerlingen sterkte en gezondheid toe.

10-01-2021

Dit weekend zijn wij op de hoogte gesteld van een drietal besmettingen in havo 5. Zondag hebben wij contact gehad met de GGD. De richtlijn die de GGD hanteren voor scholen is dat leerlingen die positief getest zijn in quarantaine gaan. Dit geldt ook voor de leerlingen die nauw contact hebben met de positief geteste leerling. De algemene regel dat iemand een nauw contact is wanneer deze meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter bij de positief geteste persoon vandaan is geweest, geldt niet op school. Een leerling is alleen een nauw contact wanneer het intensieve en frequente contact ook buiten de school plaats heeft gevonden. Ouders van leerlingen van de betreffende klassen

Daarnaast hebben we vandaag nog twee meldingen gekregen van positief geteste leerlingen. De leerlingen die in nauw contact zijn geweest met deze leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd en blijven ook een aantal dagen huis, conform de quarantaine regels.

Mocht u meer informatie nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Gerritse ([email protected])