Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in de begeleiding aan leerlingen. Hij/zij begeleidt leerlingen op schoolse zaken (zoals het plannen van huiswerk) en op persoonlijke zaken (zoals sociale ontwikkeling).

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan kan de mentor in overleg met ouders verwijzen naar het ondersteuningsteam.

In het najaar wordt er bij de eerste- en tweedeklassers een digitale vragenlijst afgenomen, die de sociale en emotionele ontwikkeling van leerling in kaart brengt. De mentor bespreekt de uitslag van deze test met de leerling. Als uit de test en het gesprek blijkt dat extra zorg nodig is, wordt er in overleg met ouders een vervolgtraject gestart. Bijvoorbeeld in de vorm van een training of een begeleidingstraject door het ondersteuningsteam.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de mentor of met de afdelingsleider.