Home > begeleiding > begeleiding in klas 1

begeleiding in klas 1

Voor eersteklassers kan de overstap naar de middelbare school een grote stap zijn. Voor de alledaagse vragen kunnen onze eerstejaars terecht bij ervaringsdeskundigen uit de hogere leerjaren. We noemen ze Bickels (Brugklas Integratie Comité). Zij komen ook af en toe in de klas om vragen te beantwoorden en helpen de mentoren bij allerlei schoolactiviteiten.

Met verschillende vormen van begeleiding zorgen we dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen en de juiste keuzes maken tijdens hun schooltijd.
De mentor is uw eerste aanspreekpunt binnen de school. Een mentor zorgt voor individuele begeleiding. Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een informatieavond en zijn er kennismakingsgesprekken, waarin ouders kennis kunnen maken met de mentor van hun kind. Het is van belang dat de mentor op de hoogte is en blijft van eventuele bijzondere omstandigheden thuis als die van invloed kunnen zijn op de prestaties van een leerling.

In de eerste klas bestaan begeleidingsuren door de mentor uit:

 • Een mentorles per week gericht op studievaardigheden, planning en organisatie volgens de methode Studielif123
 • Een mentorles per week gericht op sociale ontwikkeling, pesten, sfeer in de klas e.d. volgens de methode Studielift123

Daarnaast zijn er:

 • Hulplessen vanaf de herfstvakantie gericht op vakinhoudelijke ondersteuning op het gebied van
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Engels
  • Wiskunde
  • Xtra gym
 • Ondersteuning waar nodig op het gebied van huiswerkbegeleiding
  • Huiswerkklas
  • Helpdesk (bovenbouwleerlingen helpen de leerlingen uit de onderbouw)
  • Studiekring (huiswerkinstituut in de school)
 • Ondersteuning waar nodig vanuit het ondersteuningsteam
  • door inzet intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts en leerplichtambtenaar
  • coördinatie ondersteuningsteam ligt bij ondersteuningscoördinator
 • Ondersteuning waar nodig vanuit de Jeugdgezondheidszorg (CJG)
  • alle leerlingen uit klas 1 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, dat bestaat uit een digitale vragenlijst en een afspraak met de jeugdverpleegkundige.
 • tto-logo
 • logo Nuffic
 • vignet-gezonde-school
 • logo European Parlaiment
 • echa