tussen herfst- en kerstvakantie vindt de afname SAQI plaats (klas 1 en 2)