presentatie pws h5 (voor leerlingen H4) (lln. h5 vanaf 6e uur uitroosteren)