ouderpanel

14 december 2021 De hele dag

ouderpanel

Geachte heer, mevrouw,

Op de KSG organiseren wij twee maal per jaar een ouderpanel. Het ouderpanel fungeert voor de school als klankbord en is een mooie manier om als ouder betrokkenheid te tonen bij de school en het onderwijs van uw kinderen. De onderwerpen voor het ouderpanel worden in samenspraak met leden van de ouderraad bepaald.

Vanwege de huidige situatie omtrent het corona-virus, zal het ouderpanel online via Teams plaatsvinden. Dit zal zijn op dinsdag 14 december van 19.30 tot 20.30. We willen graag de volgende twee onderwerpen bespreken:

  • NPO (Nationaal Programma Onderwijs)/ wegwerken van achterstanden
  • Maatwerk: hoe kunnen wij leerlingen meer uitdagen en verantwoordelijkheid geven

Wij hopen uiteraard op een grote opkomst. U kunt zich aanmelden voor het ouderpanel door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw mail graag duidelijk in welke afdeling en klas uw kind actief is. In de dag voorafgaand aan het ouderpanel versturen wij de links naar de Teams bijeenkomsten naar alle deelnemers. Graag tot 14 december!

Met vriendelijke groet, namens de ouderraad en de afdelingsleiders,

Johan Lamberts

Afdelingsleider tweetalig onderwijs